Skip to content

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီမှတ်ပုံတင်ခြင်း

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီမှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ သဘောတူညီချက်များ

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ အား‌အသေးစိတ်လေ့လာလိုပါက Terms of Use တွင်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အခြားထပ်မံဖြည့်စွက်သည့် မူဝါဒများ

၁။ ယခုစစ်တမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ __________ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သူများ၏ သဘောထားအမြင်များကိုသိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

၂။ စစ်တမ်းမှရရှိလာသည့် သဘောထားအမြင်များ၊ အကြံပြုချက်များဖြင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ __________  ကဏ္ဍကိုပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

၃။ အထက်ပါစစ်တမ်းတွင် ဖြေဆိုသူများ၏သဘောဆန္ဒအရ မေးခွန်းအများဆုံး (__) ခုအထိဖြေဆိုနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြေဆိုရန်ကြာမြင့်ချိန်အားဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ _ မိနစ် မှ __ မိနစ် အထိကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။

၄။ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဖြေဆိုသူများ၏ ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသိသာထင်ရှားစေနိုင်သည့် မေးခွန်းများကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်အကြံပြုချက်ပေးပို့သူများအနေဖြင့် မိမိခံစားရသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်စွာဖြင့် အကြံပြုချက်များကိုဖြေဆိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။

၅။ တိုင်ကြားရေးယန္တရား ဝန်ဆောင်မှုအားပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် ယခုစစ်တမ်းဖြေကြားမှုများမှရရှိလာသည့်အကြံပြုချက်များအား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများအားပေးပို့ဆောင်ရွက်သွားမည်။

၆။ လွတ်လပ်စွာရေးသားပေးပို့လာသည့် အကြံပြုချက်များ၏ အချက်အလက်များကို သင့်လျော်သော လုံခြုံရေးနည်းပညာများအသုံးပြု၍ သိမ်းဆည်းထားသည်။

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
//
//

ဒါရိုက်တာ - ၁

ဒါရိုက်တာ - ၂

ဒါရိုက်တာ - ၃

ဒါရိုက်တာ - ၄

ဒါရိုက်တာ - ၅

ဒါရိုက်တာ - ၆

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.

နှစ်စဉ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးမှုအခြေအနေ